C O S M O P O L I T A N A   S P A - P A K K E R
   
Alternativ 1:
2 t hudpleie og
1 t massasje

Alternativ 2:
2,5 t hudpleie, rygg
og nakkemassasje,
fotterapi/pedicure


Alternativ 3:
3,5 t peeling,
1 t massasje,
hudpleie og
fotterapi/
pedicure
!

side 1  2  3  4 


 
   
     
 
       
 
T O T A L K O N S E P T   F O R   H U D -   O G   K R O P P S T E R A P I   U T F Ø R T   A V   S P E S I A L I S T E R