C O S M O P O L I T A N A   N E T T O P P   M A M M A
   

Hvis du ikke kan huske
sist du brukte mer enn
fem minutter på deg
selv, bør du unne deg
å la oss skjemme deg
bort! Sett av et par
timer du kan hengi deg
til oss, så vil du merke
forskjellen - du kommer
til å føle deg
forfrisket,
psykisk sikrere og
mentalt skjerpet!
4,5 timer

 
 
 
 
     
       
 
T O T A L K O N S E P T   F O R   H U D -   O G   K R O P P S T E R A P I   U T F Ø R T   A V   S P E S I A L I S T E R