C O S M O P O L I T A N A   S P A - P A K K E R
   
Cosmopolitana tilbyr
spa-pakker med flere
timers varighet,
spesielt utviklet for at
du skal kunne slappe
av og ta den pausen
fra hverdagens stress
og påkjenninger som
du fortjener.side 1  2  3  4 
 
   
     
 
 
T O T A L K O N S E P T   F O R   H U D -   O G   K R O P P S T E R A P I   U T F Ø R T   A V   S P E S I A L I S T E R