C O S M O P O L I T A N A   S P A - P A K K E R
   
Først setter du deg
ned med noe å drikke,
mens en av våre høyt
kvalifiserte terapeuter
snakker med deg for å kartlegge hva du ønsker
å oppnå med dagen.

Dette er en fullstendig konsultasjon, så slapp
av og la Cosmopolitana-
opplevelsen begynne!

side 1  2  3  4 
 
   
     
 
 
T O T A L K O N S E P T   F O R   H U D -   O G   K R O P P S T E R A P I   U T F Ø R T   A V   S P E S I A L I S T E R