C O S M O P O L I T A N A   P A R T Y P A K K E
   
Dette er en svært
luksuriøs forberedelse
til den store anledningen!
Du kommer til å føle
deg som en filmstjerne
når du forlater
Cosmopolitana,
etter å ha blitt renset
og skjemt bort fra
topp til tå. Du kan
stole på at vi husker
alle de små detaljene som virkelig teller
på den store dagen
- eller natten.
2 timer

 
 
 
 
 
T O T A L K O N S E P T   F O R   H U D -   O G   K R O P P S T E R A P I   U T F Ø R T   A V   S P E S I A L I S T E R