Cosmopolitana logo
 
                       
                    V Å R E   B E H A N D L I N G E R
I dagens hektiske og
stressende samfunn er det
både nødvendig og viktig at
du tar deg tid til å koble av
slik at "batteriene" kan lades
opp på nytt. At vi har god
helse og har det bra blir
viktigere og viktigere for å
møte og takle kravene som
stilles.

neste side
 
   
     
   
   
   

T O T A L K O N S E P T   F O R   H U D -   O G   K R O P P S T E R A P I   U T F Ø R T   A V   S P E S I A L I S T E R