Cosmopolitana logo
 
                 
                  A Q U A B L I T Z
Unik ny ansikts- og kroppsbehandling: Aquablitz vakumbehandling med dødehavssalt!

Aquablitz-maskinen bruker salt fra
dødehavet som innholder over 100
mineraler. Vannet går gjennom
en vakumbeholder og massasjen
utføres med vakum tilkoblet et sug
og vann som masserer dypt ned i
de aktuelle områdene. Det brukes
varmt vann for å gi en mest mulig
behagelig behandling.


side
 
1  2  3  4
 
   
     
   
   

NYHET! FØRST I NORGE!
   
         
     
T O T A L K O N S E P T   F O R   H U D -   O G   K R O P P S T E R A P I   U T F Ø R T   A V   S P E S I A L I S T E R