Cosmopolitana logo
 
 
 
  O M   C O S M O P O L I T A N A
             
  Cosmopolitana betyr helhetlig
og verdensomspennende. Vi
var på spa-bølgen lenge før det
ble "moderne" og har jobbet
med kroppsbehandlinger i 20 år.

I 2006 flyttet vi vår virksomhet
i Skovvn. 11 på Frogner til
vår spa-avdeling på Montebello.
Her deler vi lokaler med
Montebello Trim, og våre kunder
har tilgang til basseng (17,5 m),
badstuer, garderober, trenings-
apparater og personlig trener.

side 1  2  3  4 


B E H A N D L I N G E R
P R O D U K T E R
S P A - P A K K E R
B O N U S K O R T
G A V E K O R T
P R I S E R
O M  O S S
K O N T A K T
F O R S I D E
   
 
   

 

   
     
           
   
 
T O T A L K O N S E P T   F O R   H U D -   O G   K R O P P S T E R A P I   U T F Ø R T   A V   S P E S I A L I S T E R