Cosmopolitana logo
 
 
 
  O M   C O S M O P O L I T A N A
             
  Vi begynner også med massasje
med varme lavastener og
ayurvedisk massasje.

Vi har gode rabattordninger,
gratis parkering rett utenfor
lokalet, bonuskort og mange
spennende tilbud - og ikke
minst: dyktige terapeuter!

Ring oss gjerne for spørsmål
og informasjon.
Vi håper å
se deg hos oss - velkommen!side 1  2  3  4 


B E H A N D L I N G E R
P R O D U K T E R
S P A - P A K K E R
B O N U S K O R T
G A V E K O R T
P R I S E R
O M  O S S
K O N T A K T
F O R S I D E
   
 
   

 

   
     
           
   
 
T O T A L K O N S E P T   F O R   H U D -   O G   K R O P P S T E R A P I   U T F Ø R T   A V   S P E S I A L I S T E R