Cosmopolitana logo
 
                 
                    M O D E R N E   U T S T Y R
som bl.a. ultralyd gjør
behandlingene ekstra effektive
og sikrer optimalt resultat.


 
   
     
       
     
 
T O T A L K O N S E P T   F O R   H U D -   O G   K R O P P S T E R A P I   U T F Ø R T   A V   S P E S I A L I S T E R