Cosmopolitana logo
 
                 
                    H U D P L E I E   F O R   M E N N
Vi utfører også spesial-
tilpassede behandlinger for
menn, bl.a. av inngrodd
skjeggvekst.


 
   
     
       
     
               
 
T O T A L K O N S E P T   F O R   H U D -   O G   K R O P P S T E R A P I   U T F Ø R T   A V   S P E S I A L I S T E R