Cosmopolitana logo
 
                 
                  A Q U A B L I T Z
Det er den unike kombinasjonen av
de 21 viktigste mineralene som er
suksessen til AQUABLITZ.
7 av mineralene som Magnesium,
Potassium, Sodium, Calsium, Iodine,
Bromide og Sulphur har evnen til å
penetrere huden, og er nødvendig
for huden og kroppens daglige
funksjoner.


 
   
     
   
   
 
side  1  2  3  4

NYHET! FØRST I NORGE!
     
 
 
T O T A L K O N S E P T   F O R   H U D -   O G   K R O P P S T E R A P I   U T F Ø R T   A V   S P E S I A L I S T E R