C O S M O P O L I T A N A   B R Y L L U P S P A K K E
   
Dette er en viktig tid for deg,
så vi legger stor vekt på å
oppfylle dine forventninger
til punkt og prikke! Dette
innebærer blant annet at
vi skreddersyr spa-pakken
etter dine ønsker. Vi snakker
med deg om dine behov og
planlegger behandlingen
etter ditt tidsskjema
(bestilling seks uker i
forveien der det er mulig)
for å sørge for at din store
dag blir helt perfekt. Tider
og priser på forespørsel.
 
 
 
 
 
T O T A L K O N S E P T   F O R   H U D -   O G   K R O P P S T E R A P I   U T F Ø R T   A V   S P E S I A L I S T E R