C O S M O P O L I T A N A   S N A R T   M A M M A
   
En foryngende behandling som gir deg en velfortjent pause, slik at du får tid til å ta deg inn og føle deg som deg selv igjen. Vi sørger for at du slapper av fullstendig og gir deg en fornyende behandling med massasje av ansikt, hodebunn, nakke og skuldre, før vi gir
hender, føtter og øyne
den oppmerksomheten
de trenger.

side 1  2
 
 
 
 
T O T A L K O N S E P T   F O R   H U D -   O G   K R O P P S T E R A P I   U T F Ø R T   A V   S P E S I A L I S T E R