Cosmopolitana logo
 
                 
                    Ø Y E B E H A N D L I N G
 
Mineralbehandling for
området rundt øynene:
I denne enestående
behandlingen av øyeområdet
kombinerer vi de kraftfulle,
velgjørende egenskapene til
dødehavsmineraler og
planteekstrakter for å redusere
fine linjer, styrke huden og
stimulere celleproduksjonen.
neste side
   
     
     
       
 
T O T A L K O N S E P T   F O R   H U D -   O G   K R O P P S T E R A P I   U T F Ø R T   A V   S P E S I A L I S T E R